Politika privatnosti

Datum zadnje izmjene, 12.06.2023.

Izjava o zaštiti osobnih podataka TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“, vl. Josip Berišić (www.robanova.hr)

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za TRGOVAČKI OBRT “JOSIP” VL. JOSIP BERIŠIĆ

Trnovitička 10,10040 Zagreb,Hrvatska (Croatia), OIB: 05034163965 napravljena je sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Molimo pažljivo pročitajte slijedeći tekst prije korištenja naše Internet stranice.

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Politike privatnosti  Internetske stranice www.robanova.hr.

Izjava o privatnosti

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka korisnika ovih stranica, na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ kao pružatelj usluga Internetske stranice www.robanova.hr pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika, a posebno Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Voditelj obrade osobnih podataka  za ovu stranicu je TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“, vl.Josip Berišić, Trnovitička 10, 10004 Zagreb.

Molimo sve korisnike Internet stranice www.robanova.hr, ali i primatelje obavijesti o proizvodima i akcijama (u daljnjem tekstu Pretplatnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, koja su vaša prava vezana za pristup osobnim podacima, njihov ispravak i brisanje te koje je vaše pravo na prigovor.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Svaki korisnik odnosno pretplatnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu : [email protected].

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti unutar uvjeta i odredbi klikom prilikom registracije korisnika odnosno prijavom pretplatnika na primanje obavijesti o proizvodima i akcijama TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“, korisnik odnosno pretplatnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.

Kada prikupljamo osobne podatke?

Vaše osobne podatke, između ostalog, prikupljamo u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem internetske stranice www.robanova.hr ako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • prilikom registracije na našu stranicu te kreiranja korisničkog računa
 • prilikom narudžbe proizvoda iz naše web trgovine
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako sudjelujete u nagradnim natječajima koje organiziramo

Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika Internet stranice u svrhu:

 • provođenja sigurne provjere autentičnosti korisnika koji pristupaju Internet stranici,
 • realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga,
 • dostave robe korisniku,
 • komunikacije s korisnikom,
 • eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka je

 • izvršavanje ugovora o kupnji kojeg sklapate s nama prilikom narudžbe naših proizvoda i usluga
 • vaša privola za obradu osobnih podataka u svrhu primanja obavijesti o posebnim pogodnostima

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti prilikom narudžbe proizvoda i usluge s ove stranice sklapa ugovorni odnos s TRGOVAČKIM OBRTOM „JOSIP“.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu [email protected].

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo?

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije ili kupnje proizvoda su:

ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, datum i vrijeme registracije, podaci o povratima, reklamacijama, razlozi povrata ili nedostaci.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

S kojim primateljima TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ dijeli osobne podatke?

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje ugovorene usluge, prosljeđivanje podataka koji se tiču i odnose na isporuku robe, prijevoz i slično.

Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi korisnika podijeliti ćemo osobne podatke korisnika s:

 • Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako korisnik odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen
 • Pružateljem usluge za slanje newsletter kampanja. Osobni podaci će se podijeliti sa sustavom za slanje newsletter kampanja samo ako korisnik označi da želi primati obavijesti o ponudama, akcijama i promotivnim materijalima.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole, pohranjujemo do vašeg opoziva.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 11 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno.

Kako štitimo vaše osobne podatke

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem bilo koje kontakt forme na internet stranici robanova.hr prihvaćate ova pravila privatnosti te se slažete da vas kontaktiramo u svrhu rješavanja vašeg upita.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Pravo na pristup podacima – Imate pravo zatražiti informaciju obrađujemo li vaše osobne podatke, koje podatke obrađujemo te zatražiti pristup (uvid) vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko se radi o većoj količini podataka, mogli bismo zatražiti precizniju specifikaciju zahtjeva za dostavom određenih skupina podataka.

Pravo na ispravak – Ako uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak tih podataka odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Pravo na brisanje (zaborav) – Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo da uvažite činjenicu da podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

U svim situacijama kad je to moguće, sve vaše osobne podatke ćemo nepovratno izbrisati iz naših sustava te ostaviti samo općenite statističke podatke koji se nikako ne mogu povezati s vašim identitetom.

Obrada i prenosivost osobnih podataka

Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, ako sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su ti još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka – Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako to zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo. 

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor – U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imaš pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na povlačenje privole

Pravo na povlačenje privole – Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih negativnih posljedica.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: [email protected] 

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Izmjena politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Za pitanja i/ili komentare o našoj Politici kolačića i ovoj izjavi, molimo da nas kontaktirate TRGOVAČKI OBRT “JOSIP” VL. JOSIP BERIŠIĆ

Trnovitička 10
10040 Zagreb
Hrvatska(Croatia)
OIB: 05034163965
Web-stranica: https://robanova.hr
E-mail: [email protected]

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping