Opći uvjeti korištenja web stranica

Datum zadnje izmjene, 12.06.2023.

Podaci o obrtu

TRGOVAČKI OBRT “JOSIP” VL. JOSIP BERIŠIĆ

Trnovitička 10
10040 Zagreb
Hrvatska (Croatia)
OIB: 05034163965
+385 98 9919 582
e-mail: [email protected]

Upisan u Obrtni registar u Zagrebu
Matični broj obrta: 90741145
Račun otvoren u Zagrebačkoj Banci d.d.
IBAN: HR2723600001100853757
SWIFT(BIC): ZABAHR2X

Uvjeti korištenja web stranica

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ pruža online usluge putem svoje Internet stranice na domeni www.robanova.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te omogućava kupnju proizvoda i/ili usluga krajnjim korisnicima.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.robanova.hr. Krajnik korisnik je suglasan da svakim pristupom internetskoj stranici prihvaća i trenutno važeća Opća pravila i Uvjete korištenja internetske stranice, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka te Uvjete kupnje.

Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Autorska prava

Svi materijali koji se nalaze na ovim internetskim stranicama ekskluzivno su pravo TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“ ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranja, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“ strogo je zabranjeno. Kršenje Općih pravila i Uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Sav materijal dostupan je za pregledavanje, no snimanje, reproduciranje, te emitiranje podataka i materijala, djelomično ili u cijelosti, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP “i uz izričito navođenje istog kao izvora.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s ovih internetskih stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ zadržava sva prava (pod koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internetskih stranica.

Sadržaj na stranicama

Informacije koje TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, te iako se isti s najvećom mogućom pažnjom redovito provjeravaju i ažuriraju, ne može se isključiti mogućnost netočnosti pojedinih podataka.

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovim stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, te ne jamči, izričito ili prešutno, za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.

Isključenje odgovornosti

Korištenjem ovih internetskih stranica korisnik izjavljuje da razumije uvjete korištenja istih, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu, te iste prihvaća. Nadalje, suglasan je s primjenom hrvatskog materijalnog prava i isključivom nadležnošću hrvatskih sudova za tumačenje i primjenu ovih uvjeta, kao i za rješavanje sporova koji nastanku  kao rezultat upotrebe ovih stranica ili u vezi s njima.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“ te prihvaća da isti nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica.

Nadalje, TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Politiku privatnosti te Uvjete kupovine. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima, Politici privatnostima te Uvjetima kupovine kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta korištenja, Politike privatnosti te Uvjeta kupovine podrazumijeva da korisnik prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.

Ni u kojem slučaju TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

TRGOVAČKI OBRT „JOSIP“ može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku.

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uvjetima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim relevantnim propisima važećim na području RH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Za slučaj da se pojedini dio ovih Općih uvjeta korištenja internetske stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uvjeta, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

Stranica www.robanova.hr održavana je od strane TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“.

ROBA NOVA je prodajni brend TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim Uvjetima korištenja internetske stranice, TRGOVAČKOG OBRTA „JOSIP“ upućuje Korisnike svoje stranice, da nas kontaktiraju putem e-maila [email protected]

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping